Det nya flexibla klassrummet? 

Jag är så ruskigt trött på klassrum med rader. Det är trångt, opersonligt och utstrålar ingen som helst trivsel eller kreativitet. Det är svårt att ta sig fram till alla elever och man ser inte alla elever lika mycket. Det är lätt att mer uppmärksamhet ges till dem längst fram. Så jag möblerar om hela tiden, gärna en gång i veckan. 
Min kära kollega och bloggkompis Danne har fått möjlighet att testa hur det är att ha en annan typ av möblering i sal 1. Ett stilrent rum med annan typ av möbler och heltäckningsmatta. Det finns mycket yta och möjlighet att förändra möblering för att passa lektionens syfte. Jag älskar det rummet! Han älskar det rummet! 

Här kan elever själva välja den plats som de tror passar dem bäst, utifrån deras egna behov. Här kan elever samarbeta i olika konstellationer och olika mycket. Jag som lärare kan naturligtvis påpeka och påverka om jag har en annan idé. 

Att inreda på detta sätt kostar pengar och jag vill kunna få nästan samma effekt men med befintlig möblering. 

 Danne, jag och vår rektor Fredrik, har sneglat en del på en herre som heter Peter Lippman. Han är arkitekt som specialiserat sig på flexibla skolmiljöer. Han besökte Järfälla kommun i fredags och Fredrik lyckades få med honom till vår skola. 

Peter Lippman älskade också sal 1. Han hade också en del förslag på möbleringen i ett”vanligt” klassrum. Vi möblerade om i klassrum där jag undervisar men även i de annars bortglömda NO- salarna. Här är resultatet i sal 15. Open space! Man kan andas! Jag kan röra mig och fastnar inte längst fram vid tavlan. Eleverna kan röra sig fritt och samarbeta med fler än sin bänkkompis. 

Kollegorna kanske inte är så jätteförtjusta  i det ständiga trixandet med möbleringen då det försvårar skolans tänk med fasta placeringar. Enligt Danne och Peter kommer eleverna att välja samma platser varje gång i alla fall. 

Summa sumarum, det är kul med nytänk! Jag tycker att vi är väldigt bra på det på Björkeby! Det är nog därför man inte vill byta arbetsplats. Det är alltid något på G. 

(Skulle man kunna få en matta inlagd åtminstone…….)

Annonser

Vi stakar ut kursen på kurs

Idag har tre kollegor på Björkebyskolan fått en lektion i utvecklingsarbete. Vi har spenderat en heldag tillsammans med Apple och och ett antal kollegor från Karlskoga, Linköping och Skövde. Förvånansvärt att det bara var vi från Björkebyskolan som representerade Stockholmsregionen. Vi arbetade i workshops kring ett antal framgångsfaktorer man sett hos skolor som lyckas. Framgångsfaktorerna som vi utgick ifrån var t.ex. visionärt ledarskap och flexibla lärmiljöer. 

Att ta ut en kurs, formulera vision och mål är inte lätt. Hur ska en vision formuleras? En mening, kärnfull, utopisk…har vi hört. Hur ska ett mål formuleras? Man ska formulera SMARTa mål – målet ska Specifiseras, kunna Mätas, innehålla Aktiviteter, vara Realistiska och Tidsbestämda.  

Visioner, mål, utvärdering och genomföra förändringar är kanske inte skolans starka sida. Många projekt som påbörjas slutförs inte, för att vi arbetar i en miljö där förutsättningar alltid förändras och ny saker dyker upp. Detta är en vanlig kritik från kollegor, att vi påbörjar saker som vi inte slutför.

Dagen har givit oss en verktyg att kanske få en bra struktur i utvecklingsarbetet på skolan. Nu har vi bra punkter att utgå ifrån, tips om vad vi kan förändra och sist men inte minst verktyg och mallar för hur vi ska tänka i processen. Dagen har givit oss en färdigformulerad vision som vi hoppas att kollegorna ska köpa. Vi skapade dessutom ett embryo en film som åskådliggör visionen. Vi har specificerat ett mål kring vår implementering av GAFE. Det var detta som gjorde denna dag så meningsfull. Att vi fick vara konkreta och påbörja ett jobb som vi kommer att fortsätta med hemma. Hela upplägget var också något som vi ska knycka rätt av i vårt fortsatta reflekterande i kollegiet. 

Tack för en dags reflektion utanför skolan! 

Kompetensutveckling

Vi har i många år gått och grunnat på att man skulle göra kompetensutvecklingsplaner för varje medarbetare/ kollega på skolan. Som utvecklingsledare kan vi göra en kartläggning av de digitala behoven i kollegiet som en del i detta. Syftet med planen är väl i första hand att man som personal kan påverka sin egen fortbildning, vilket vi tycker att vi redan får. Det är bara det att inte alla kommer sig för att leta reda på utbildningar eller vågar fråga rektor om de får. Vår skola har en generös ledning men i skolans värld är vi ju inte fostrade i att få saker, därför tar det emot.  Med lite hjälp på traven får vi en likvärdighet på vår skola och fler kan se att de utvecklas.  Samtidigt kan vi få en bra överblick över kollegiets önskemål och behov. Vi har möjlighet att säga till alla föräldrar, besökare och kommunrepresentanter att dessa kunskaper finns hos oss, förhoppningsvis hos alla av oss i framtiden. Som ett brev på posten läste jag kommande insatser från Skolverket…. 

Följande insatser är tillgängliga från hösten 2016

Säker och kritisk användning av nätet

Digitala verktyg för lärande

Leda och lära tekniktäta klassrum

Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering (riktas till rektorer och skolledare)

Följande är tillgängliga från januari 2017

Digitala verktyg för inkludering och särskilt stöd.

Följande insatser kan komma att genomföras vid ändringar i styrdokument och författningar

Fortbildning följer😃……..

Ta makten över mediet…

För ett par veckor sedan var vi med och skrev ett varnande brev hem till föräldrar angående den nya flugan, Periscope. Vi satt hemma en kväll och ägnade oss åt att titta på vilka aktiviteter som dök upp i vårt upptagningsområde. Det kändes som om vi satt och spionerade på våra elever, vilket vi kanske gjorde, framför allt för att själva se vad detta var för något. Vårt syfte var inte att skrämma upp någon utan vårt syfte var framför allt att upplysa och uppmana föräldrar att lära sig mer om denna app. Vi uppmanade dem precis som vi uppmanar föräldrar att gå ut och nattvandra på helgerna.

Som ofta händer när det dyker upp läskiga saker man inte har kontroll över, börjar man i vuxenvärlden att prata om förbud. Många vill gärna att vi i skolan förbjuder saker, det är väldigt praktiskt och väldigt enkelt för alla andra. Vi ska förbjuda telefoner, mössor, uteskor, Instagram, App Store, Ask och nu Periskope. Ask håller vi med om då vi inte ser något värde alls i den sidan. Men nu då när det kommer till Periscope, som är det senaste i raden av önskvärda förbud, är vi skeptiska. Dels för vi generellt inte är för förbud, dessutom är detta egentligen inte är något nytt, man har kunna livestreama eller filma i klassrummet länge. Sist men inte minst, kanske appens fördelar väger över nackdelarna.

Visst, det är inte bra att man kan filma personal utan att de vet om det.  Visst,det är inte bra att eleverna kan sitta hemma och tala om att de är ensamma och samtidigt ser man deras exakta position. Visst, det är ett forum där unga människor kan luras till att göra saker som de senare får ångra. Visst, det är inte bra att vi fått ännu ett forum för näthat.

Frågan är om vi ska förbjuda eller om vi ska lära dem hur de på ett bra och kreativt sätt kan använda denna app samt hur de kan förhålla sig till den. Först och främst måste man lära eleverna, göra dem medvetna om fördelar och nackdelar med appen. Sara Bruuns blogginlägg på LRs hemsida tar upp just detta. Hon skriver att vi aldrig kommer att vinna mot tekniken utan måste förhålla oss till den. Hon nämner även Elza Dunkels, docent vid Umeå universitet som också verkar vara av den uppfattningen att blockeringar utsätter barn för större skada. (läs gärna mer från hennes blogg, Nätkulturer)

Vi hade i samband med mejlet hem till föräldrarna, en diskussion med våra elever om möjligheter och faror med Perisocope. De kunde se en mängd positiva saker med appen, såsom att man kan kommunicera med människor som är långt borta, att man kan ta del av en lektion när man är sjuk, att man kan vara social med andra även om man inte kan ses. Eleverna ser också farorna, även om vi inte tror det. De behöver inte få förmaningar och förbud upptryckt i ansiktet utan kanske hellre att de får formulera egna tankar och diskutera med sina kamrater kring detta, precis som Sara Bruun skriver om att hon gjorde med sina klasser. De är intresserade och diskussionerna kommer att bli bra.

Vi som pedagoger ser en rad av spännande användningsområden i skolan. Tänk dig att som NO- lärare kunna bjuda in till en live-streamad labb.  Tänk dig att eleverna med hjälp av appen kan se saker live från vilken plats som helst på jorden. Tänk om några elever är på studiebesök eller klassresor och andra elever kan följa det live i klassrummet.

Nu när skolan eventuellt börjar finna sig i den digitala utvecklingen kanske vi inte ska stänga dörrarna och vara nöjda. Vi ska ge våra elever digital kompetens och det handlar inte enbart om att vi ska lära dem använda office365 eller Pages. Vi måste träna dem att bli starka, medvetna och självständiga i det föränderliga digitala samhället som faktiskt oavsett om vi gillar eller ej, innefattar större delen av deras sociala liv. Vi måste på ett smart sätt få våra barn och elever att förhålla sig dessa medier, för om vi förbjuder t.ex.Periscope  kommer det bara att komma något nytt, något annat. Vi ska inte få panik och förbjuda, vi ska ta makten över mediet…

 

IT-support inte IKT- pedagog.

Förra veckan var Abdul Cohan från Essa Academy här på Björkebyskolan och föreläste. Igår pratade jag varmt om vinster och oroshärdar när det gäller digitaliseringen av skolan och elevers lärande. Idag ska vi ha vårt första teachmeet på skolan, där tre av våra kollegor ska visa upp något de gör i sin ämnesundervisning. Jag och Danne borde sitta här och sprudla av energi och lägga upp planer för det pedagogiska arbetet med våra digitala verktyg och digitala läromedel, men vad gör vi? Vi sitter och felanmäler, felanmäler och felanmäler…..

 

 

 

 

Trevligt besök från Nacka

Idag hade vi två lärare från Myrsjöskolan på besök. Precis som alltid sätter det igång tankeverksamheten ordentligt när vi träffar andra och sätter ord på det vi själva gör. En av tankarna väcktes direkt under mötet, men den delger vi inte här än, innan vi bestämt oss för att testa och köra. Vi vill ju inte att någon annan ska sno vår briljanta idé! ; )

Myrsjöskolan hade iPads i åldrarna 4-6 och Macbook Air i 7-9. Framför allt var de intresserade över vår uppstart och hur vi gjorde den. Sedan diskuterade vi hur vi på våra skolor använder oss och drar fördel av det smidiga verktyget.

Förhoppningsvis tar vi en tur till Nacka och hälsar på i höst och fortsätter att dela med oss av hur långt vi har kommit då! : )

Framtidens lärande på hemmaplan

Under Framtidens lärande hade Järfälla tio olika föreläsningar och förra veckan gjorde vi om dem alla med i kommunhuset för alla skolintresserade i kommunen. Det var väl lite halvbra uppslutning, men kul att vår kommunpolitiker och ordförande i Barn- och ungdomsnämnden var där och lyssnade alla fyra timmarna.

Redan nu kände vi båda att föreläsningen som vi planerade för över en månad sedan börjar bli ”gammal” och gärna skulle kunna förnyas lite. Det är väl så klart ett bra tecken att vi inte är nöjda och hela tiden utvecklas och blir bättre.

På kvällen gick vi alla som föreläst och åt lite tapas. Det var mycket trevligt och givetvis blev det en hel del prat om IKT även under middagen. : )

Bild

Där hör ni direktörer!

Efter Framtidens lärande fortsätter vi att dela med oss av vad vi gör. Förra veckan var vi i Kommunhuset och hade en halvtimmes dragning för Kommunledningsgruppen. På plats i salen var alla direktörer av något slag samt IT-chefen. Vi visade bl.a. hur viktigt det är med IKT i skolan idag, hur ofta det står med i våra styrdokument och att det längre inte är någon valmöjlighet skolan har, utan att det är en förutsättning att jobba med det i stor utsträckning. Vi poängterade också att det är viktigt med en stark styrning, stöttning och vilja uppifrån för att lyckas. Att få in IKT som en naturlig del i elevernas vardag och lärande kommer leda till att öka statusen på skolan och öka måluppfyllelsen.

Nu har Järfälla kommun stuckit ut hakan genom att vara med som partner på Framtidens lärande och då att det viktigt att fortsätta leva upp till att vara ett gott exempel och inte nöja sig med var vi är idag. Att hålla en hög kvalitet på undervisningen och vara framåt vad gäller IKT är också viktigt för att behålla alla goda pedagoger i kommunen. Förhoppningsvis kommer våra kommunpolitiker också snart förstå vikten av allt detta och bli villiga att satsa mer pengar för att bli en 1-1 kommun, åtminstone i åk 6-9. I de lägre åldrarna kanske det inte är lika nödvändigt att sitta med varsin enhet hela tiden. Så finns det utrymme för en liten slant till, så prioritera de äldre åldrarna.

Idag får skolorna i Järfälla pengar till en dator per var fjärde elev, oavsett årskurs. Det innebär att vi som ändå inte ser något annat alternativ än att gå 1-1 måste skjuta till ”egna” pengar för att lösa det. Konsekvensen blir då tyvärr att vi måste skära ner/spara in på något annat. Alla klasser och varje ämne måste ha en lärare i klassrummet, så där kan vi inte spara in, så tyvärr blir det ofta stödet och de ”svagare” eleverna som drabbas. För på något annat än personalkostnader är det svårt att spara in så stora summor pengar.

Vi hoppas att Järfälla kommun ska bli en kommun andra tittar på som ett gott exempel och där delakulturen är stor. Det är viktigt att vi, både inom kommunen och utanför, delar med oss av det vi gör och ser.

Vi fick mycket god respons efter vår föreläsning och förhoppningsvis har det satt igång en del tankar i flera huvuden på våra kommunala beslutsfattare. =)

IKTiskolan

Coach’s Eye flyttar ut

I fredags fortsatte arbetet med Coach’s Eye, men utomhus. Trots bländande solsken på både oss och padda fungerade det precis lika bra att analysera rörelserna i friidrotten. Vissa elever gillar inte att bli filmade eller se sig själva på bild och då slipper de. Andra gillar verktyget mycket och använder det flitigt. Eleverna som tillsammans med mig analyserar sig själva känner att de utvecklas mycket av det. Förhoppningsvis gav det dem lite bättre förutsättningar att lyckas och känna sig stolta över sin insats senare på Stockholms Stadions friidrottsdag på måndagen. =)

ce03

ce-01 ce02